projecten

Dienen is een voorrecht!

Ieder jaar organiseren we verschillende grote en kleinere projecten.

Missiereis
Vanuit onze jongeren gaat er ook dit jaar weer een groep naar Moldavië voor een missiereis. In Moldavië bouwen zij mee in een gemeente door mee te werken in de verschillende bouwactiviteiten. Daarnaast organiseren ze daar een kinderbijbelweek voor de allerarmsten kinderen.

Sponsoracties
Voor deze reis worden kleinere acties georganiseerd om zo veel mogelijk geld mee te nemen om daar de bouwmaterialen en voedselpakketten, kleding etc voor de bevolking van te kunnen bekostigen. Voorbeelden van deze acties zijn: oliebollen bakken en verkopen, auto’s wassen, dineracties, nieuwjaarsduik etc.Daarnaast doen met verschillende groepen nog acties voor stichtingen zoals IJM en Open Doors, deze acties worden meestal gecombineerd met een gastspreker, een themadienst of de Nacht van gebed. ( zie voor meer info hierover: huis van gebed)

Outreach
Samen met stichting Mondzorg organiseren we gemiddeld 4 keer per jaar een outreach. Mensen die geen toegang hebben tot de reguliere mondzorg en soms al jaren met pijnklachten kampen krijgen op deze dagen gratis mondzorg. Het is een voorrecht om te zo Jezus liefde zichtbaar te mogen maken. De mensen die geholpen zijn durven nadat hun tanden zijn schoongemaakt en opgeknapt soms voor het eerst in jaren weer te lachen. Ook krijgen zij een ‘verwenpakket’ mee met chocola, zeep, sokken, tandenborstel, waterfles etc.

Geven
Onze tienden geven wij als gemeente aan Israël, aan de Carmel gemeente waar zij projecten hebben ontwikkeld voor drugsverslaafden en wezen en weduwen.

De kinderen leren van jongs af aan dat het een feest is om te dienen doordat zij via de kindergroepen mee werken aan verschillende projecten. De tieners en jongeren doen daarnaast soms nog andere acties zoals warme chocolademelk uitdelen aan daklozen, bejaarden bezoeken etc.