Als gelovigen zijn we geroepen elkaar en de ander te dienen zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan.

Alle generaties zijn betrokken in het dienen. Zo zamelen we geld in voor goede doelen onder
anderen door de kinderen die tosti’s bakken en verkopen, de tieners die auto’s wassen en op
oudejaarsdag ruim 1000 oliebollen bakken en verkopen. De jongeren gaan naar Moldavië om daar in
de allerarmste gebieden voedsel uit te delen, kinderkampen te leiden en kerken te bouwen.

Als gemeente willen we dienen waar we kunnen en spelen we graag in op actuele nood. Zo hebben we jaren tienermoeders en hun kinderen opgevangen en begeleid, hebben we een huiswerkbureau geopend voor kinderen die thuis geen huiswerk kunnen maken of geen begeleiding kunnen krijgen, zijn er sinterklaas cadeaus gekocht voor kinderen van de voedselbank en zamelen we geld in voor bijvoorbeeld IJM die zich inzet om de kinderslavernij wereldwijd een halt toe te roepen. Een aantal keer per jaar is er een outreach waarbij mensen die anders geen toegang hebben tot mondzorg en ernstige pijnklachten hebben, naar de tandarts komen omdat er een professionele mobiele praktijk komt voorrijden.

Tieners en jongeren dienen ook binnen de gemeente, als kinderleider, cameraman, regie, muziekteam, tienerleiding en nog veel meer.

Daarnaast organiseren we conferenties over trauma’s en genezing. We nodigen dat Catherine Fabiano uit vanuit Amerika die ons daarin meeneemt. We hebben meerdere gebedsteams die klaar
staan voor mensen met vragen over het geloof of gebed willen. Een paar keer per jaar organiseren we een Alpha cursus voor mensen die geïnteresseerd zijn in en vragen hebben over het christelijke geloof.

Zo vormen we samen een gemeenschap van jong en oud die samen de Heer dienen, elkaar dienen en ons uitstrekken naar mensen in nood.