Overleg met het Leger des Heils en Stichting Mondzorg

Vanochtend hebben we overlegd met het Leger des Heils en Stichting Mondzorg over de outreaches die we met elkaar organiseren voor de cliënten van het Leger des Heils. We concludeerden met elkaar dat de outreaches echt levens veranderend zijn.

Daarbij kregen we als EC De Rivier nog het mooie compliment van het Leger des Heils dat hun cliënten vertelden dat zij geraakt waren door de echtheid, de liefde en de oprechte bewogenheid in de persoonlijke gesprekken en de persoonlijke verwenpakketten die wij hen als gemeente hadden gegeven.

Het is geweldig om op deze concrete manier Gods liefde te laten zien aan deze mensen. We blijven ons hier dan ook van harte voor inzetten!