Visie

Kinderen, tieners en jongeren hebben een speciale plaats in ons midden.

We vertellen de volgende generatie graag over de rijkdom van Gods Woord, de vervulling met de Heilige Geest en hoe dat krachtig uitwerkt in het leven van een gelovige! Ook delen we onze kennis over de geestelijke principes, de geestelijke wereld en onze plek als mens  in deze wereld  en de geestelijke zegeningen die daarbij horen. We zien het als uitdaging om de volgende generatie vertrouwd te laten raken met het Woord van God door Bijbelverzen te leren en in praktijk te brengen. Meer nog zien we het als een uitdaging om de volgende generatie  voor te leven hoe het leven als gelovige kan zijn.  Daarbij horen (gezamenlijk) gebed, gastvrijheid, gehoorzaamheid, respect, veiligheid, vriendelijkheid en dienstbaarheid. Het is ons verlangen dat zij hierdoor sterk en vrijmoedig zullen zijn om het Evangelie op hun beurt het weer door te vertellen. 

Zondagmorgen: baby’s & peuters, kinderen en tieners
Op zondagmorgen hebben de jongste groepen een bijeenkomst in hun eigen ruimte. Daarin lezen we met elkaar uit de Bijbel, zingen we liedjes, bidden we met elkaar en voor elkaar en knutselen en spelen we met elkaar. De kinderen leren spelenderwijs dat het Woord van God in hun leven wil werken. Ze ontdekken dat God hun Vader is die onvoorwaardelijk van hen houdt, dat de Heer Jezus hun Verlosser en Genezer is en dat  de Heilige Geest in hen wil wonen.

De tieners komen op zondagochtend 1 keer per  3 weken bij elkaar in hun eigen ruimte, om bijbelstudie te doen.

Vrijdagavond: tieners
Iedere vrijdagavond komen de tieners samen voor de ‘checkavonden’!

Zondagavond: jongeren
De jongeren vanaf de vierde klas middelbare school komen om de week bij elkaar op zondagavond.