Jongerenevent

Af en toe organiseert de jeugd hun eigen jeugdevent: een bijeenkomst voor en door de jeugd. Er wordt gezongen, er kan een videoboodschap, een spreker of  Tom van Hoogstraten heeft een korte overdenking. Achteraf zijn er hapjes en drankjes. Natuurlijk zijn vrienden en vriendinnen bij een jeugdevent van harte welkom.

Daarnaast organiseren de jongeren jongerenweekenden met bijbelstudie en zijn ze bezig met het organiseren van een missiereis.