Tienden

Wij geloven in het Bijbelse principe van tienden geven. We verwachten van onze gemeenteleden dat zij hun tienden afdragen aan de gemeente en zelf willen wij ook tienden geven van hetgeen God aan ons toevertrouwd.

In het verleden hebben we onze tienden geïnvesteerd in een huisvestingsproject voor tienermoeders in Gouda (zie Tienermoederproject). Sinds het afronden van dat project geven we onze tienden aan twee projecten van de Karmel Gemeente in Haifa, Israël.

(1)  Het eerste project is ‘Women’s  shelter’. Dat is een opvang voor weduwen en wezen uit oorlogsgebieden. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen wiens beide ouders zijn vermoord of vrouwen die bevrijd zijn uit handen van mensensmokkelaars of vrouwen die tijdens hun vlucht uit oorlogsgebieden verkracht en zwanger geworden zijn;

(2) Het twee project heet ‘House of Victory’ en dat is een christelijke opvang waar verslaafde Joden én Arabieren opgevangen worden en afkicken.

Deze projecten zijn zó indrukwekkend en zó levens veranderend dat we als gemeente met alle liefde en ruimhartigheid hier onze tienden aan willen geven. Bovendien geven we daarmee ook uitdrukking aan onze verbondenheid met Israël.