Kindergebedsochtend

Een aantal keer per jaar hebben de kinderen van de kindergroepen op zondagmorgen een kindergebedsochtend. Iedere ochtend staat er één van de gebedsonderwerpen van de gebedskringen centraal.

De onderwerpen zijn:

Gezin: je eigen gezin, bidden en danken voor je ouders, broers en of zussen, of bidden voor gezinnen met zorgen

Zieken: bidden voor zieke vriendjes, gemeenteleden of familieleden, mensen uit de straat of misschien voor jezelf.

De overheid: De Bijbel leert ons te bidden voor de overheid. Hoe doe je dat? Dat leren de kinderen hier.

De vervolgde christenen: de vervolgde christenen, de vervolgers, de kinderen wiens ouders in de gevangenis zitten of vermoord zijn.

De armen: de armen in de derde wereld in Oost Europa, in het Midden Oosten en ook in ons eigen land, en misschien wel in onze klas of onze straat?

Israël:  God heeft het volk Israël lief en wil dat  het de Messias leert kennen, wij mogen bidden dat hun ogen geopend zullen worden.

Mensen die (nog) niet geloven: vriendjes, familie of misschien ouders die (nog) niet geloven, we bidden dat ze de liefde van de Here Jezus mogen leren kennen, ook door ons heen en we noemen ze allemaal bij hun naam.

School: misschien vinden we het moeilijk om naar school te gaan, we bidden voor vriendjes, voor de  meesters en juffen, voor kinderen die geplaagd worden, we zegenen hen die ons plagen en bidden om Gods bescherming en hulp op school etc.

Tijdens de gebedsochtend krijgen de  kinderen eerst onderwijs over het gebedsonderwerp dat die ochtend centraal staat. Na het onderwijs gaan de kinderen in groepjes uiteen. In de ruimte staan tafeltjes waar één van de gebedsonderwerpen aan bod komt. Op de tafels liggen ook voorwerpen of foto’s die te maken hebben met het gebedsonderwerp. Samen ontdekken de kinderen hoe ze kunnen bidden voor dit onderwerp. Deze ochtenden zijn enorm waardevol en het is indrukwekkend om te zien hoe de kinderen groeien in hun gebedsleven!