Gebedsonderwijs

Gebed vormt het hart van De Rivier. Daarom is er iedere dag (behalve zaterdag) een gebedsbijeenkomst.

We geloven dat God een God is die hoort én verhoort, die geneest én bevrijdt. We bidden in kleine groepjes, we bidden in de gebedsdienst en we bidden in de samenkomst met elkaar en voor mensen die naar voren komen.

De Heer Jezus bad voortdurend. Hij bad een hele nacht voordat Hij zijn discipelen uitkoos. Hij bad als Hij dankbaar was, als Hij verdrietig was en als Hij angstig was zoals in de hof van Gethsémané (Matteüs 26:36-37). De Heer Jezus gebood geesten en ziekten om te verdwijnen en gaf ons de opdracht:

“Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.
16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden,
maar wie niet geloofd zal hebben, zal veroordeeld worden.
17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen:
in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;
18 slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.”
Marcus 16:15-18

Hoe bid je?

Over gebed kunnen wij heel veel leren. Zo zijn er veel vormen van gebed: dankgebed, smeekgebed, voorbede, schietgebed zoals Nehemia, gebed gepaard met vasten, etc. Er zijn veel voorbeelden van bidders in de Bijbel, zoals Mozes, Hannah, Nehemia, Daniël, de Heer Jezus, Paulus en nog vele anderen. Daarom is er minstens één keer per jaar een cursus over gebed, genezing en of bevrijding. Ook wordt er op woensdagavond aan het begin van de gebedsdienst regelmatig een stukje onderwijs gegeven over gebed. Samen leren we, samen strekken we ons uit, samen oefenen we en strijden we in gebed.