Gebedskringen

Iedere werkdag is er een gebedskring. De gebedskringen vormen namelijk het hart van De Rivier. We komen samen om God te prijzen, Hem de eer te brengen, Hem te danken en Zijn woord te proclameren. We bidden voor elkaars persoonlijke leven en voor de nood van anderen in de wereld. Daarnaast staat er iedere dag een speciaal gebedsonderwerp centraal:

Maandag       13.30 uur                          gezin/zieken
Dinsdag         06.00 uur                         overheid/vervolgde kerk
Woensdag     20.00 uur                         gebedsdienst
Donderdag    19.30 uur                          Israël/ongelovigen
Vrijdag           09.15 uur                          armen/de scholen en onderwijzend personeel en de gemeente.
(In deze kring komen
veel jonge moeders met hun kinderen samen,
dus je kleintje kan gewoon mee!)
Zondag          09.00 uur                         de eredienst

Op woensdagavond om 20.00 uur komen we bij elkaar voor een algemene gebedsdienst waarin alle onderwerpen samen komen. Natuurlijk is hier ook weer ruimte voor persoonlijk gebed.

Wij geloven dat gebed het fundament is van het leven met God, het leven in Zijn kracht, en het leven naar Zijn plan. Ook voor de gemeente als geheel geldt dat haar gezamenlijke gebed haar kracht is. Zo vormt de gemeente een machtig leger en staat op de bres voor hen die het nodig hebben. Het is het streven dat van ieder gezin dat lid is elke week iemand deelneemt aan één van de gebedsmomenten.