Huis van Gebed

Vanaf het begin van het ontstaan van de Rivier zijn er iedere dag (behalve zaterdag) gebedssamenkomsten geweest. Iedere dag willen we zo samen het aangezicht van God zoeken.

Alle gebedssamenkomsten zijn weer open. In de zomervakantie is er elke woensdagavond gebedsbijeenkomst. De andere dagen bij voldoende animo. Om zeker te zijn: check de groepsapp of mail met de receptie: receptie@ecderivier.nl

Het Huis van God, is een Huis van gebed.
Bidden is een voorrecht, het voorrecht om ons te mogen richten op de Schepper van Hemel en aarde die zich onze Vader laat noemen. Zo mogen we tot Hem bidden om de huidige situatie, de nood in ons land, onze stad en wereldwijd. Maar ook de nood, de vragen in je eigen leven. Want God is een persoonlijk God en Hij heeft ons geleerd dat we voor elkaar moeten bidden en dus met elkaar onze nood delen om samen Zijn aangezicht te zoeken en Zijn hulp en genezing te ontvangen.

Vind je het lastig om in een groep te bidden of hardop te bidden? Dat is geen probleem. Je kan meebidden door mee te luisteren naar de gebeden van anderen, je kan gebedsonderwerpen aandragen en anderen kunnen het dan voor je uitbidden. Je kan bidden ook leren van de anderen of door een afspraak te maken via : gebed@ecderivier.nl

Gebedssamenkomsten:

Maandag       13:30 uur Gezin/Zieken
Dinsdag         06:00 uur Overheid/Vervolgde kerk
Woensdag     19:30 uur Gebedsdienst
Donderdag    19:30 uur Israël/Ongelovigen
Vrijdag           09:15 uur Armen/Scholen en onderwijzend personeel en de gemeente ( onze kinderen nemen we op deze ochtend gezellig mee)
Zondag          10:00 uur Samenkomst voor alle generatie met kinderkerk