Huis van Gebed

Gebed vormt het hart van Evangelisch Centrum De Rivier. Bidden is een voorrecht!

De Here Jezus zei: Het Huis van mijn Vader zal een huis van gebed zijn! Dat is onze roeping. Daarom hechten wij veel waarde aan zowel het gezamenlijke gebed als het persoonlijk gebed. Er is dan ook 6 dagen in de week een gebedsbijeenkomst in de Rivier. Wij komen dan samen om te bidden, voorbede te doen en God te loven.

Jezus zelf leerde ons de waarde van gebed. We moedigen iedereen dan ook aan om een persoonlijk gebedsleven op te bouwen en de gebedsbijeenkomsten te bezoeken.
Daarnaast geloven we en zien we ook met eigen ogen hoe het gebed mensen herstelt en vernieuwt naar het beeld van God.  Zie hiervoor de getuigenissen. Zou je zelf gebed willen ontvangen, schroom dan niet en vraag een afspraak aan via receptie@ecderivier.nl.

Voor meer informatie voor de  gebedssamenkomsten zie:  gebedsbijeenkomsten