SAMENKOMEN ALS FAMILIE

Normalerwijs komen wij iedere zondag als geestelijke familie samen in een feestelijke samenkomst om 10.00! Helaas kan dit tot en met 20 april 2021 niet doorgaan ivm de lockdown. Er zijn alleen online diensten die te volgen zijn op ons You tube kanaal.

Er is ook aandacht voor de kinderen voor hen is een kort speciaal intermezzo in de online dienst.