Pastoraat

We zijn  met elkaar in een intense periode terecht gekomen. Een situatie die niemand had kunnen voorzien en die onverwachte wendingen geeft in mensenlevens. Dit kan vragen om extra steun, er is dan altijd de gelegenheid een beroep te doen op de voorgangers, oudsten en diakenen die daarin zo nu en dan ook bijgestaan worden door anderen uit De Rivier die hiervoor beschikbaar zijn.

Heb je behoefte aan een gesprek of een gebed mail dan naar gebed@ecderivier.nl.