Onderwijs

Onderwijs neemt een belangrijke plek in binnen ons centrum. De Bijbel zegt: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis” (Hosea 4:6). Het is ons verlangen dat iedereen van jong tot oud gestimuleerd wordt om steeds meer te leren over Gods plan met de wereld en met zijn of haar leven. Omdat we in deze wereld leven, is het ook van belang te weten welke vragen de wereld aan ons geloof stelt. Ook met de tieners denken we bijvoorbeeld na over kwesties als ‘Schepping & Evolutie’, ‘de betrouwbaarheid van de Bijbel’ en ‘de realiteit van een geestelijk leven’. Vanuit de Bijbel zoeken we naar manieren om goed onderbouwd en integer een standpunt in te nemen met betrekking tot deze vraagstukken.

Cursussen en trainingen
Door middel van cursussen en trainingen proberen we zo veel mogelijk mensen onderwijs aan te bieden. Op dit moment vindt al het onderwijs online plaats.