Conferentie Catherine Fabiano | 2 – 4 februari 2023

Een unieke conferentie!

Iedereen heeft in zijn of haar leven dingen meegemaakt die je maken tot wie je bent. Positieve en negatieve dingen. Sommige gebeurtenissen kunnen een levenslang effect hebben op ons gedrag, ons karakter en ons geestelijke leven. Angsten, somberheid, dwanggedachten, minderwaardigheidsgevoel, oncontroleerbare boosheid, Gods stem niet kunnen verstaan of eenzaamheidโ€ฆ het zijn verwondingen uit ons verleden.ย 

Maar het goede nieuws is dat we hier niet mee hoeven te blijven leven!

In deze conferentie krijgen we onderwijs vanuit de bijbelse principes van gezonde ontwikkeling en genezing gecombineerd met onderwijs vanuit psychologische kennis over de ontwikkeling van een mens. Inzicht in en openbaring over je eigen persoonlijkheid, je valkuilen, je worstelingen en je geschiedenis helpen je om te ontdekken dat er genezing mogelijk is.ย 

Velen gingen je voor en vonden na jarenlange strijd en zoektochten diepgaand herstel. Bezoekers ervaren deze conferentie als uniek door de combinatie van bijbel en psychologie en door de sfeer van tederheid en liefde die er heerst. Voor zowel diepgaande obstakels zoals depressie, verslaving als ook โ€˜kleinereโ€™ zaken als onzekerheid, niet de stem van God kunnen verstaan, perfectionisme, faalangstโ€ฆgeeft God de Vader liefdevol herstel en vernieuwing. Voor getuigenissen klik hier

Opgeven en meer informatie via www.dunamis-ministries.nl