Doop van Lisa, Arend,Stephanie en Robert

Vanmorgen vertelden Lisa, Arend, Stephanie en Robert om welke reden ze gedoopt wilden worden. Vier mensen die onder de indruk zijn van Jezus en getuigden van wat Hij in hun leven heeft gedaan. Wat een enorm feest was dat!!

 

Conferentie Power en Love

Het is tijd voor de kerk van Jezus Christus om op te staan. Een van de best bewaarde geheimen is dat het delen van het evangelie, gepaard met wonderen en tekenen normaal is. Tot voor kort was de openbaring van de gaven van de Geest vaak alleen zichtbaar binnen de muren van de kerk. Wij geloven dat het seizoen is aangebroken dat christenen de gaven van de Geest in liefde en kracht gaan demonstreren in de wereld. Todd White, Tom Ruotolo, Robby Dawkins en Mattheus van der Steen zullen praktisch onderwijs en training geven. Meld je aan voor deze levens veranderende training!’

Meer info: https://www.events4christ.nl/evenement/power-love-conference/

Getuigenissen uit de gevangenis

Ezau en Maria en hun team hebben zondagavond op de jongerenavond verteld over hun werk in de gevangenis. Het was indrukwekkend om hun verhalen en ervaringen te horen!

Ontmoeting met andere voorgangers

Voorgangers Coen en Tom van Hoogstraten zijn vanmiddag naar een ontmoetingsdag geweest met andere pinkster-, baptisten- en evangelische voorgangers in het kader van de nieuwjaarsreceptie van het Revival Alliance Network. Het is goed om ook op deze manier als voorgangers bij elkaar te komen en samen te bidden, te danken en na te denken over het nieuwe jaar.

God is goed en we zien uit naar wat Hij in 2017 gaat doen!

Overleg met het Leger des Heils en Stichting Mondzorg

Vanochtend hebben we overlegd met het Leger des Heils en Stichting Mondzorg over de outreaches die we met elkaar organiseren voor de cliënten van het Leger des Heils. We concludeerden met elkaar dat de outreaches echt levens veranderend zijn.

Daarbij kregen we als EC De Rivier nog het mooie compliment van het Leger des Heils dat hun cliënten vertelden dat zij geraakt waren door de echtheid, de liefde en de oprechte bewogenheid in de persoonlijke gesprekken en de persoonlijke verwenpakketten die wij hen als gemeente hadden gegeven.

Het is geweldig om op deze concrete manier Gods liefde te laten zien aan deze mensen. We blijven ons hier dan ook van harte voor inzetten!

Gezegend nieuwjaar wensen

Zondagmorgen 1 januari begonnen we om 11.00 met een brunch en een gezegend nieuwjaar wensen. Daarna hadden we een samenkomst, waarin we het avondmaal vierden: ofwel we vierden het feest van verbondenheid met God en met elkaar!